Sunday, 7 December 2014

รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าว และข้อมูลนี้ โดย โปรไฟล์ Rotor206, นายนิรุตติ์ โชติลิปิกร Mr. Nirut Jotilipikara เลขบัตรประจำตัว 3 6509 00023 80 4